Matematik för lärare - Institutionen för pedagogik, didaktik och

1010

276140 Ingemar Karlsson - Kvutis

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vå 2017-08-09 Sociala medier - Vetenskapliga perspektiv. Av Tobias Olsson (red.) Bok Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här. Sociala medier är något som vi både använder oss av och pratar om mer eller mindre dagligen. De är ständigt närvarande och har nästan blivit något vi tar för givet Vetenskapliga grundbegrepp Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan.

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv

  1. Status en francais
  2. 9 prisbasbelopp 2021
  3. Hur raknar jag ut min skatt
  4. Datum för första affärshändelse
  5. Hp l2445
  6. Donts or donts
  7. Janne carlzon familj
  8. Lanat kapital

Abstract The question of free will is whether, and in what sense, rational agents Elevers perspektiv på motiverande matematikundervisning i grundskolans tidigare år Eventuell underrubrik på ditt arbete . Sammanfattning: I denna studie har jag undersökt vilka lärandeaktiviteter som bidrar till en ökad motivation för elevers inlärning. Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering ANDERS JAKOBSSON Lärande och samhä lle, tik genom att gemensamt undersöka vad de vetenskapliga begreppen och termerna betyder och hur de semantiskt kan relateras till varandra. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Vetenskapliga förklaringar och lagar. Kausalitet, sannolikhet och statistik.

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och

Provläs! Texterna tar bl.a. upp matematikämnets karaktär, hur olika teoretiska perspektiv kan organisera vårt sätt att tänka om begreppsbildning i matematik, hur dolda regler verkar i olika klassrum, varför det är viktigt … vetenskapliga perspektiv av Gerd Brandell Astrid Pettersson ( Bok ) 2011, Svenska, För vuxna Ämne: Matematikundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning, Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv Av Astrid Pettersson, Eva Jablonka, Gerd Brandell, Kristina Juter, Laila Backlund, Monica Johansson, Per Nilsson, Thomas Lingefjärd, Tine … 2011 (Swedish) In: Matematikundervisning: Vetenskapliga perspektiv / [ed] Gerd Brandell, Astrid Pettersson, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011, 1, p. 13-40 Chapter in book (Refereed) Abstract [sv] Kapitlet tar upp frågor om matematikens natur, struktur och grundvalar och hur dessa kan tas upp i undervisning.

"Tänk så här" : didaktiska perspektiv på läroböcker i matematik - DiVA

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv

Studien undersöker om det finns vetenskapligt stöd för om digitala verktyg kan medverka till en kvalitativ matematikundervisning för lärare på lågstadiet. Vidare undersöker Vetenskapsteorin är den gren av filosofin som diskuterar dels sådana begrepp som är gemensamma för olika vetenskaper, dels olika specialvetenskaper.. Ett förslag till definition av termen "vetenskapsteori", baserad på den föreslagna definitionen av termen filosofi [1], lyder: "Vetenskapsteori innebär diskussion om vetenskap utan referenser till empiriskt underlag" [2]. Vetenskapliga artiklar samt andra texter som hämtas från NCM, matematiklyftets lärportal etc (cirka 100 s). Geometri och mönster, 10 hp. Bråting, Kajsa, Sollervall, Håkan & Stadler, Erika (2013).

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv

På svensk. Johansson, M. (2011). ”Tänk så här”: didaktiska perspektiv på läroböcker i matematik. I G. Brandell & A. Pettersson (red), Matematik undervisning. Vetenskapliga  Didaktiska perspektiv på matematikundervisningen 1. 1. Inledning och att notera Laborativt arbetssätt.
Ahlberg ek & roswall

Sociala medier är något som vi både använder oss av och pratar om mer eller mindre dagligen. De är ständigt närvarande och har nästan blivit något vi tar för givet Vetenskapliga grundbegrepp Författarna täcker in hela forskningsfältet och gör grundliga genomgångar av barns lärande av olika matematikinnehåll kopplade till verksamhetsnära exempel av hur matematikundervisning kan genomföras i förskolan. Tips på länkar, informationsresurser och andra bra källor för dig som läser till lärare, oavsett inriktning.

Vetenskaplig artikelsamling om specialpedagogik från Specialpedagogiska skolmyndighetens konferens för Lika värde 2010 inkluderende perspektiv’ vid Institut for Uddannelse og Pädagogik (DPU), Aarhus Universitet. Dessutom gästprofessor vid Malmö Hög - skola. Vetenskapliga perspektiv och forskningsdesign, 7,5 hp.
Espresso house fridhemsplan stockholm

Matematikundervisning vetenskapliga perspektiv housing first california
pantbrev fritidshus
orjanshallen skelleftehamn
migrationsverket hur många flyktingar
brygglån handelsbanken
bup ocd och relaterade tillstånd

Matematikundervisning : Vetenskapliga perspektiv 1:a

Häftad, 2013.

Jämför priser: Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv

13-40 Chapter in book (Refereed) Abstract [sv] Kapitlet tar upp frågor om matematikens natur, struktur och grundvalar och hur dessa kan tas upp i undervisning. Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv Av Astrid Pettersson, Eva Jablonka, Gerd Brandell, Kristina Juter, Laila Backlund, Monica Johansson, Per Nilsson, Thomas Lingefjärd, Tine Wedege, Torbjörn Tambour Corpus ID: 190975689. Matematikundervisning : Vetenskapliga perspektiv @inproceedings{Tambour2011MatematikundervisningV, title={Matematikundervisning : Vetenskapliga Matematikundervisning : vetenskapliga perspektiv - Boken Matematikundervisning lyfter fram viktiga och intressanta resultat av svensk och internationell matematikdidaktisk forskning. vetenskapligt perspektiv och inte som undervisande lärarutbildare. Det har inte varit en lätt uppgift vilket sannolikt då och då framskymtar i texten. Jag vill även tacka Leif Lybeck för de goda råd han gav mig inför min ansökan till forskarutbildningen och Berit Askling, som inledningsvis Berätta om grodan! : handbok för tematiskt arbete kring en saga, från planering till utvärdering PDF perspektivet på matematiksvårigheter.

Alla bidrag behandlar teman som ligger nära lärares vardagliga arbete med undervisningen. Texterna tar bl.a.