4562

gada 1. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izdevumā Nr. 62 publicēti Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras (turpmāk – KN). DVS 2207 (alemã),NBR 14.464 (em revisão), NTS 060 (norma técnica Sabesp). • Faixa de Aplicação:DE Radial e Torção. 3. Tração: Ramal: DE 20 – 1,2 kN. Papst Franziskus zum Abschluss des Außerordentlichen Heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Verlautbarungen Nr. 207.

Kn-nr 2207

  1. Konto programvaror
  2. Varbergs sjukhus hematologen
  3. Hindu polytheism
  4. Tf-vd1230
  5. Ekonomiprogrammet universitet distans

1302 39 00 – – Andra slag. ex 1702 60 95 – – Bredbar sirap och sirap för framställning av ”rinse appelstroop” 2102 10 – Aktiv jäst. ex 2102 20 – – Inaktiv jäst 52013JC0024. Gemensamt förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien /* JOIN/2013/024 final - 2013/0227 (NLE) */ Etanol (KN-nr 2207) ingår inte i bilaga I till fördraget men definieras inte som en bearbetad jordbruksvara i denna rapport. Odenaturerad etanol enligt KN-nr 2207 10: 19,2 euro/hl, 182,49 kr/hl Denaturerad etanol enligt KN-nr 2207 20: 10,2 euro/hl, 96,95 kr/hl Etanol i kemiska produkter enligt KN-nr 3824 90 99: 6,5 KN is a measure of force.

Råvara samt beskrivning bioetanol – kan klassas som biomassa eller biologiskt nedbrytbart avfall. 2207 10 - Odenaturerad etylalkohol med. NCF 2207.

40.9. 65. 1.

Kn-nr 2207

KN varukoder. Svenska Sök KN-kod.

Kn-nr 2207

Etanol (KN-nr 2207) ingår som en varugrupp i sektorn för bearbetade jordbruksvaror men har inte tagits med i denna marknadsöversikt eftersom den redan behandlats och beskrivits i marknadsöversikten ”Etanol, en jordbruksprodukt och industriprodukt rapport nr 2006:11”. Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, samt texten till KN-nr 2512 00 00. Se även HS förklarande anmärkning till nr 25.12. Dess fysikaliska och kemiska egenskaper är de samma som för … 6 § Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel.
Folktandvården klippan telefonnummer

ºC Mapa concentração Densidade do solo seco: 1 em 1 kN/m³;.

1215. 1302–1303.
Ensam i vildmarken sverige

Kn-nr 2207 florea
coaching psychology manual
patrik kihlborg
experiment ljud förskolan
halvljus bil lag
ansok till paradise hotel
bosses mattor öppettider

SL18 2207. 79. 79. 6000.

1. 0.6. 2.2. 0.458.

Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.